Trong 3 ngày 13, 14, 15 tháng 10 năm 2020 nhà trường phối hợp với Trung tâm y tế huyện Khánh Vĩnh tổ chức khám sức khỏe cho 438 học sinh đang theo học tại trường.

Nhà trường phối hợp cùng Trung tâm y tế huyện Khánh Vĩnh khám sức khỏe cho học sinh năm học 2020-2021